Już 31 lipca w cudnych wnętrzach dolnośląskiego Pałacu Gorzanów odbędzie się premiera monodramu Ewy Żurakowskiej w reż. Macieja Gorczyńskiego. Spektakl „Home Beyond the Borders?” („Dom ponad granicami?”) inspirowany jest powieścią Olgi Tokarczuk pt. „Dom dzienny, dom nocny”. Multidyscyplinarny projekt nawiązuje do zawartych w dziele noblistki lokalnych legend z ziemi kłodzkiej i noworudzkiej, porusza zagadnienia tożsamości i przekraczania granic. – Chciałam zrobić monodram odwołujący się do moich osobistych doświadczeń z życia na polsko-czeskim pograniczu i oswajania lokalnego środowiska, ale także do doświadczeń życia w obu krajach. Zaintrygował mnie temat tożsamości, bycia „w domu” i bycia „w obcym kraju” czy „na obcej ziemi” – mówi Ewa Żurakowska. 

Nas zaciekawiły wnętrza, w których odbędzie się premiera monodramu. Historia Pałacu Gorzanów sięga średniowiecza. Okazały, renesansowy dwór, czyli główny korpus obecnego pałacu, został wzniesiony najprawdopodobniej po 1554 roku. Renesansowe założenie zbarokizowano w latach 1653-1657 na zlecenie hrabiego Johanna Friedricha von Herberstein. To wtedy pojawiły się tarasy nad skrzydłem zachodnim i północnym oraz wzniesiono nowy hełm na wieży. W XVIII wieku przylegający do pałacu ogród zmienił się w park w stylu angielskim. We wnętrzach pałacowych kryje się także teatr dworski.