Lubimy, kiedy zaniedbane perełki architektury odzyskują swój pierwotny blask. Tak stało się w przypadku budynków Fundacji Wrocławskiego Ojczyźnianego Związku Kobiet. Obiekt został zaprojektowany przez wybitnego wrocławskiego architekta Alberta Graua pod koniec XIX wieku. W latach 1929-1930 nastąpiła rozbudowa kompleksu na podstawie koncepcji berlińskiego architekta Ottona Kuhlmanna. Niestety na początku XXI wieku budowla niszczała. W 2016 roku teren został kupiony przez Lokum Deweloper. Starą architekturę gruntownie odnowiono. Fachowcy oczyścili ceglane elewacje, konserwacji poddano także rzeźby i metaloplastykę. W podcieniach ocalała XIX-wieczna posadzka, zachowała się też wieżyczka z łupkowym pokryciem dachu i wieńczącą go metalową dekoracją. Dzięki dostępnej dokumentacji, fotografiom archiwalnym oraz przeprowadzonym na miejscu badaniom udało się zrekonstruować wiele elementów, które nie przetrwały do naszych czasów. W ten sposób odtworzone zostały na przykład odkryte w trakcie prac konserwatorskich malowidła na wspornikach łuków sklepiennych w korytarzach budynku.
Nie wiedzieliśmy o ich istnieniu, dopóki nie zdjęliśmy pokrywających ich warstw tynku. Malowidła były bardzo zniszczone, ale na podstawie zachowanych fragmentów udało się ustalić ich właściwą kolorystykę i kształt – opowiada Wasyl Kisyk, kierownik robót konserwatorskich na osiedlu Lokum Vena. Na jednym z budynków znaleźliśmy też ślady złoconego napisu „Anno Domini 1900”, który również przywróciliśmy. Jest on widoczny od strony dziedzińca – dodaje. 

I tak zabytkowa budowla stała się częścią kompleksu o charakterze mieszkaniowo-usługowym Lokum Vena. Oprócz starych budynków mamy tu też całkiem współczesny I etap inwestycji.

Od początku było dla nas jasne, że współczesna część osiedla nie powinna wysuwać się na pierwszy plan, ale stanowić eleganckie tło dla zabytkowych budynków. Stąd zastosowane przez nas rozwiązania formalne – proste bryły  o minimalistycznych, białych elewacjach ożywionych detalami w kolorze starego złota – mówi Łukasz Wiśniewski z pracowni architektonicznej LEBU, główny projektant osiedla