„Przy wspólnym stole. W jadalni rodziny Poznańskich” to nowa wystawa stała, którą w Muzeum Miasta Łodzi będzie można oglądać już od 14 lutego. Na ekspozycji ukazane będą różne aspekty życia towarzyskiego związanego tematycznie z szeroko pojętą kulturą stołu.

Przypominamy, że siedzibą Muzeum jest pałac Izraela Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej, ze względu na swój bogaty styl zwany niekiedy łódzkim Luwrem.  Małej Jadalni, w której rodzina Poznańskich spożywała posiłki na co dzień, przywrócono właśnie pierwotny charakter. Niezbędne  stało się wykreowanie obrazu rodzinnego życia, przez podjęcie próby rekonstrukcji zarówno wyposażenia wnętrza jak i oprawy wyznaczanych przez rytm dnia i etykietę, celebrowanych niegdyś  „przy wspólnym stole” spotkań. Ograniczone one były w tym wypadku do kręgu bliższych i dalszych krewnych oraz powinowatych. Owe blaski „dyskretnego uroku burżuazji” podkreślać będą przedmioty rzemiosła artystycznego (porcelana, srebra, platery, szkło, tkaniny) stanowiące wystrój wnętrza rodzinnej jadalni Poznańskich. Dobrano je na podstawie prowadzonych badań archiwalnych i źródłowych. Uwzględniając kontekst historyczno-obyczajowy starano się również na podstawie prowadzonych prac badawczych ustalić szczegóły szeroko pojmowanej codzienności, jak na przykład rozdysponowanie prac służby, ustalenie dziennego czy tygodniowego menu, kwestie zaopatrzenia pałacowej kuchni w produkty spożywcze. 

Kurator, autor scenariusza i koncepcji aranżacji: dr Łukasz Grzejszczak

Polecamy!