9 października poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu SARP na najlepszy dyplom architektoniczny w Polsce. Zwycięzcą 56. konkursu i zdobywcą Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku został architekt Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”. 

Projekt opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inżyniera architekta Tomasza Głowackiego, uznany został za najlepszy spośród 25 prac dyplomowych zakwalifikowanych do 3. etapu konkursu. Praca zakłada przekształcenie opuszczonego, militarnego obiektu w monastyr. 

„Laudato si’: Klasztor O.O. Franciszkanów, to projekt zdecydowany i odważny, w którym ujawnia się duża dojrzałość i wrażliwość autora. (...) Autor w sposób odpowiedzialny „ubiera” brutalny i zdegradowany technicznie obiekt w nowe życie. (...) Transformowana przestrzeń nie jest jedynie interwencją architektoniczną. Transformacją autor obejmuje również historię tego miejsca, ale i otoczenie, krajobraz. Wynoszone na brzeg odpady, zbierane przez zakonników, następnie przetwarzane mają być na prefabrykowane materiały budowlane. To również swoista transformacja średniowiecznej pracy zakonnej. (...) Odpowiedzialność za dom, za świat, za środowisko, o której pisze w swojej encyklice Papież Franciszek „Laudato si’”, jest wezwaniem nie tylko dla kościoła, ale w tym przypadku było wezwaniem odebranym przez architekta, który dokonał rehabilitacji nie tylko architektury, a jego projekt zmieniać ma nie tylko budynek, ale krajobraz, środowisko oraz naszą wrażliwość społeczną.” - czytamy w uzasadnieniu werdyktu Sądu Konkursowego (w składzie: Agnieszka Kalinowska-Sołtys,Robert Konieczny, Bohdan (Biś) Lisowski, Przemo Łukasik, Przemysław Powalacz, Marta Sękulska-Wrońska, Piotr Śmierzewski, Paweł Wierzbicki, Juraj Hermann).

Paweł Lisiak za zwycięstwo otrzymał nagrodę 10 tys. złotych oraz zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina. 

Jury przyznało również przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia oraz dwóch równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia. Wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały:

Adriana Sowa za pracę „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego.
Anna Jaruga-Rozdolska za projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii, wykonany na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Krotowskiego. 

Wyróżnienia drugiego stopnia trafiły natomiast do:

Zuzanny Robutki, autorki pracy „Sokratejskie Centrum Dialogu” obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. 
Alicji Sienkiewicz za pracę „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. 
Aleksandry Śliwy, Demi Tran i Tadeusza Szarańca, autorów pracy „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci” opracowanej na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego. 
Ponadto Alicja Sienkiewicz, Adriana Sowa oraz Anna Jaruga-Rozdolska otrzymały również zaproszenia na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście.
Gratulujemy!