O tym, że dizajn nas otacza, możemy jako użytkownicy przekonać się na co dzień. Zrealizowane projekty budynków, przedmiotów, urządzeń technicznych współtworzą nasz świat. Co jednak sprawia, że dany wzór jest dobry? Jak odróżnić dizajn dobry od złego? Wreszcie: jak powstaje dobry produkt? Na te i inne pytania odpowiadają wystawy organizowane w Muzeum Miasta Gdyni w ramach cyklu PPPP - Polskie Projekty Polscy Projektanci.

Na wystawie „Oskar Zięta. Polskie Projekty Polscy Projektanci” w Muzeum Miasta Gdyni w 2017 roku, przedstawia się Oskara Ziętę zarówno jako projektanta produktów i marek produkcyjnych, jak i projektanta technologii oraz innowatora. Goście będą mogli w pełni zrozumieć czym jest technologia FiDU, która powstała na styku dizajnu ze sztuką i rzemiosłem. Zostanie zaprezentowane FiDU Innovation Lab, czyli przedstawienie technologii i możliwych jej aplikacji w przemyśle, proces powstawania, prototypy (2D, 3D), nagrania z produkcji, zdjęcia z procesu projektowego. Ale nie tylko techniczny aspekt jest tu na pierwszym planie. Organizatorzy przedstawili także Oskara Ziętę jako artystę i projektanta, pokazując stworzone przez niego obiekty unikatowe (stół G-Table, krzesło J-chair), a także jako architekta, twórcę obiektów wielkoskalowych w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej (rzeźba „Nawa” we Wrocławiu, instalacja rzeźbiarska „Wir” w Warszawie).  Na organizowanej wystawie w Muzeum Miasta Gdyni są zarówno obiekty o mocnym nacechowaniu artystycznym, jak i kolekcje bliższe naszej codzienności.
Na koniec przypominamy, że urodzony w 1975 roku Oskar Zięta, jest z zawodu architektem. Po ukończeniu technikum elektronicznego w Zielonej Górze wybrał architekturę na Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Po studiach w Polsce wyjechał na stypendium do Szwajcarskiego Instytutu Technologicznego ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) w Zurychu, gdzie uzyskał tytuł doktora. Pracował jako asystent w katedrze Computer Aided Architectural Design na tej uczelni. Jako architekt i projektant procesów, prowadzi kierunek Wzornictwo Przemysłowe na wydziale SOF (School of Form w Poznaniu). Założone przez niego transdyscyplinarne studio projektowobadawcze Zieta Prozessdesign zajmuje się rozwojem własnych, przyrostowych, dopasowanych i ultralekkich technologii stabilizacji: FiDU i 3+ oraz ich zastosowaniem w nowoczesnej architekturze, inżynierii i dizajnie.

Gorąco polecamy odwiedzenie tej wystawy, którą magazyn ELLE Decoration objął patronatem.

WERNISAŻ: 1.07.2017, godz. 18:00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 2.07.2017 – 12.11.2017
OPROWADZANIE KURATORSKIE Z UDZIAŁEM ARTYSTY: 2.07.2017, godz. 14:00
MIEJSCE: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia
KURATORKI: Anna Śliwa, Izabela Bołoz