Oddane do użytku całkiem niedawno warszawskie Bulwary Wiślane cieszą się dużą sympatią mieszkanców stolicy i przybywających do niej gości. Kolejny odcinek inwestycji wzdłuż brzegu rzeki ma powstać na fragmencie od Mostu Świętokrzyskiego po Cypel Czerniakowski. Na wizualizacjach przedstawiamy zwycięski projekt  pracowni WXCA (Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Aleksandra Adamczyk) i architekta krajobrazu Krzysztofa Hermana. Pierwsze prace wdrożeniowe rozpoczną się najprawdopodobniej w 2019 roku, a całość zostanie ukończona w 2020.

Pierwsze, co rzuca się w oczy na wizualizacjach, to duża ilość zieleni. Z pewnością ucieszy to wszystkich spragnionych kontaktu z naturą Warszawiaków. Sąd konkursowy, jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu, docenił projekt  WXCA między innymi za: miejski  charakter  zaprojektowanych  przestrzeni  umożliwiający  zbliżenie  miasta  do rzeki  w  sposób godzący  zabudowę  ze  zróżnicowanymi  formami  zieleni  w  obrębie terenu zagospodarowania, zaproponowanie dachu miejskiego, który stanowi trafną odpowiedź na oczekiwanie zamawiającego dotyczące wydłużenia okresu aktywności rekreacyjnych nad rzeką i możliwość etapowania inwestycji

Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej. Będzie ona czynna do 22 września 2017 w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Gratulujemy WXCA!