Wystawa w Spectra Art Space

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków to imponujący zbiór polskiej sztuki powojennej. Mamy tu przemyślaną selekcję prac i całą plejadę wybitnych nazwisk ich twórców. Spectra Art Space regularnie organizuje wystawy, upowszechnia rodzimą kulturę, promuje artystów i dzieli się ich wizją. Teraz, z okazji dziesięciolecia działalności, w przestrzeni na Bobrowieckiej 6 w Warszawie można bezpłatnie oglądać wystawę Niektórzy ludzie są jak wzgórza. 

Czytaj także: Postępy w budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zajrzycie z nami do środka, klatka schodowa robi wrażenie

Niektórzy ludzie są jak wzgórza

Niektórzy ludzie są jak wzgórza 
Które się wznoszą spośród ludzi
Widzą daleko całą przyszłość
Dużo lepiej niż teraźniejszość
Dużo ostrzej niż to co było 
Guillaume Apollinaire, Wzgórza

Fundacja Rodziny Staraków, fot.Maciej Jędrzejewski

Poetyckie motto jubileuszowej wystawy wskazuje na jej charakter. Prezentowane dzieła to prace najbardziej uznanych artystów z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Ekspozycję otwiera seria gwaszy Andrzeja Wróblewskiego ilustrujących poszczególne strofy z poematu Wzgórza. Dalej mamy już prace Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Aliny Szapocznikow,  Magdaleny Abakanowicz, Jana Berdyszaka, Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Tadeusza Kantora, Ewy Kuryluk, Danuty Lewandowskiej, Jana Dobkowskiego Jerzego Nowosielskiego, Romana Opałki, Teresy Pągowskiej, Marii Pinińskiej-Bereś, Erny Rosenstein, Kajetana Sosnowskiego, Henryka Stażewskiego, Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego, Teresy Tyszkiewicz i Ryszarda Winiarskiego. - Oddajemy honor nie tylko wszystkim Mastersom, którzy towarzyszyli nam przez ostatnie 10 lat, ale przede wszystkim Annie i Jerzemu Starakom, którzy zięki zaangażowaniu, wizji i marzeniom stworzyli jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji powojennej sztuki w Polsce - podkreśla Anna Muszyńska, kuratorka Spectra Art Space. Wystawę można oglądać do 7 maja 2023, w godzinach 10:00-18:00.