Po czteroletniej modernizacji, w grudniu 2019, otwarto ponownie Muzeum Woli w Warszawie. Siedzibę na ulicy Srebrnej 12 – neorenesansowy pałac wybudowany w 1880 roku dla rzeźbiarza Aleksandra Sikorskiego – gruntownie odnowiono. Instytucja posiada teraz dwie duże sale ekspozycyjne, nowoczesną salę edukacyjną oraz specjalną salę warsztatową stworzoną z myślą o angażujących działaniach edukacyjnych.

Muzeum przywraca pamięć o ludziach, miejscach i wydarzeniach kształtujących wygląd i tożsamość Woli, ale też bada i odpowiada na dynamiczne procesy zachodzące w dzielnicy. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest współczesna lokalność. Dla Muzeum Woli ważni są mieszkańcy dzielnicy i szerzej stolicy. Wspieramy budowanie wspólnot sąsiedzkich i dzielnicowych. To miejsce, w którym lokalność określają seniorzy, dzieci i młodzież, obcokrajowcy i nowi mieszkańcy Warszawy. - czytamy na stronie internetowej placówki. 

Do 1 marca w muzeum można oglądać wystawę „Wola w Muzeum” o historii i tożsamości dzielnicy.