W przestrzeniach Spichlerza – dawnego Europeum, jednego z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie od 3 grudnia mieścić się będzie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego: wystawa oraz miejsce badań nad biografią, twórczością plastyczną oraz warsztatem artystycznym jednego z najwybitniejszych twórców polskich: dramatopisarza, poety, malarza, grafika czy reformatora teatru. Stanisław Wyspiański jako artysta wszechstronny o wielu talentach i niezwykle bogatej wyobraźni, był także wziętym i cenionym projektantem dekoracji wnętrz oraz mebli, przedkładającym efekt artystyczny ponad funkcjonalność obiektów. Jego projekty charakteryzowały się autorskim i nowatorskim podejściem, odmiennym od większości współczesnych mu rzemieślników. 

Dawne EUROPEUM już w grudniu wypełnią dzieła sztuki, wokół których została zbudowana opowieść o artyście i wydobyte aspekty jego twórczości, takie jak nowoczesność, narodowość czy motywy fantastyczne. Odwiedzając wystawę widzowie będą mogli także zdobyć informację na temat zbiorów dzieł Stanisława Wyspiańskiego w polskich muzeach, kościołach i bibliotekach, skorzystać z podstawowej bibliografii dotyczącej jego życia i twórczości (zdigitalizowanych utworów literackich, artykułów, pism, prac inscenizacyjnych i listów artysty) oraz z biblioteki podręcznej wielkich badaczy jego twórczości (Gustawa Puchalskiego i Leona Płoszewskiego), a także obejrzeć wybrane realizacje telewizyjne, spektakle teatralne i ekranizacje jego dzieł.

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada największą na świecie i najcenniejszą kolekcję dzieł tego genialnego twórcy, w jej skład wchodzą pastele, akwarele, przepróchy, rysunki, obrazy olejne, ryciny, rzeźby oraz wyroby rzemiosła artystycznego wykonane według projektu Wyspiańskiego. Ten wspaniały zbiór, liczący przeszło 1100 obiektów, dopełniają pamiątki osobiste, księgozbiór prywatny artysty oraz archiwalia: rękopisy i fotografie. 
Na wystawie stałej w Muzeum Wyspiańskiego widzowie zobaczą niemal 200 dzieł artysty, z czego zdecydowaną większość stanowią prace plastyczne.