Interesujący projekt powstał właśnie w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Biuro udostępniło właśnie „Mapę Zabytków Niepodległej". To swoisty przewodnik po architekturze 20-lecia w Warszawie. Specjalną mapę przygotowano w ten sposób, by ułatwić mieszkańcom poznanie swojego miasta i jego historii przez pryzmat architektury. Na planie naniesiono budynki (30), które powstały między rokiem 1918 a 1939. Można zatem udać się na samodzielną wycieczkę szlakiem tej architektury. Spacer można rozpocząć i zakończyć w dowolnym punkcie. Na trasie są między innymi Sejm, Muzeum Narodowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dom Bohdana Pniewskiego i liceum imienia Batorego.

"Mapę Zabytków Niepodległej. Architektura 20-lecia w Warszawie (1918-39)" można pobrać w wersji elektronicznej ze strony Urzędu Miasta. Wydrukowany egzemplarz można też odebrać osobiście w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub też na spacerach organizowanych przez biuro. Kolejny wspólny spacer, tym razem po przedwojennej architekturze Żoliborza, odbędzie się już 29 września.   

"Mapa Zabytków Niepodległej. Architektura 20-lecia w Warszawie (1918-39)"
Koncepcja i pomysł: Aneta Bojanowska, Katarzyna Zawiła
Autor tekstów i wybór zdjęć: Adrian Sobieszczański
Redakcja naukowa: Michał Krasucki
Konsultacja merytoryczna: Krzysztof Charewicz
Redakcja i korekta: Hanna Antos
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Współpraca w zakresie opracowania mapy: Artur Zadroziński