Najczęściej śledzimy najnowsze trendy w designie, najwyżej sięgając pamięcią do lat 50. XX wieku. Tymczasem historia wzornictwa zaczyna się w czasach prehistorycznych. W myśl zasady, że wszystko, co człowiek stworzył, zostało zaprojektowane. Charlotte i Peter Fillowie przyglądają się ewolucji przedmiotów, ludzkiej wynalazczośco i innowacyjności. Analizują, jak na przestrzeni wieków konstruktorzy i projektanci starali się polepszyć jakość życia codziennego, zastanawiają się nad przyszłością designu i jego wpływem na społeczeństwo.

O historii i przyszłości designu dowiecie się z lektury "Design. Historia projektowania".