2 miliony złotych przeznaczyli Radni Warszawy na rewitalizację dwóch domków fińskich na Polu Mokotowskim. Ich decyzją z 13 maja tego roku w tym miejscu powstanie Centrum Reportażu. W jednym z domków mieszkał tuż po wojnie pisarz, reportażysta, poeta i fotograf Ryszard Kapuściński. Same domki do podarek dla Warszawy od władz ZSRR. Podobne stoją na Jazdowie. Domki znajdują się w ewidencji zabytków, ale od pewnego czasu niestety niszczeją. Decyzja Rady miasta pozwoli im odzyskać dawny blask. Tuż obok odnowionych domków zaplanowano ogród społecznościowy i kameralną scenę plenerową.

Z takiej decyzji cieszą się Rene Maisner, córka pisarza i Alicja Kapuścińska, żona. - Chciałybyśmy, jako spadkobierczynie wyrazić nasze gorące i entuzjastyczne poparcie dla inicjatywy Rady Miasta i Prezydenta Warszawy. Deklarujemy chęć współpracy przy rewitalizacji miejsca, z którym Ryszard Kapuściński był przez wiele lat związany, i do którego zawsze chętnie powracał – informują obie panie.  
-Ryszard Kapuściński to postać nietuzinkowa, wybitny reportażysta, pisarz i publicysta. Do dziś jest wzorem dla wielu autorów. W jednym z fińskich domków na Polu Mokotowskim spędził lata swojej młodości. Tu dorastał, spacerował i rozmyślał, upamiętnia to ścieżka jego imienia. Jej zwieńczeniem będzie planowane od lat centrum reportażu, miejsce otwarte na inicjatywy kulturalne i społeczne – podsumował Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.