Sentymentalna wycieczka w lata 90. już wkrótce do odbycia dla wszystkich gości Muzeum Warszawy. Na wystawie Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa lat 90. zobaczymy ponad tysiąc zdjęć i filmów autorstwa niemal stu twórców i twórczyń, w tym Hartwiga, Niedenthala, Rolkego, Millera, Bohdziewicz, Musiałówny, Białej czy Łozińskiego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 20 października tego roku do 19 lutego 2023.   

Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa lat 90.

Jarmark Europa, Cricoland, pierwszy McDonald i ciągnące się do niego kolejki, afisze wolnych wyborów, parasolki w ogródkach barów i restauracji, handel z łóżek polowych, „szczęki” i jugokioski, Dworzec Centralny, kreszowe dresy, reklamy w przejściach podziemnych, jeansowe kurtki z odpinanymi rękawami, bieda i strajki -  architekturę miasta, wzornictwo, jego mieszkańców, ale też o wiele więcej, znajdziemy na nowej wystawie w Muzeum Warszawy.

- W Warszawie jak w soczewce skupiały się przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze następujące w Polsce w wyniku upadku ustroju komunistycznego. Przestrzeń publiczną gwałtownie zmieniającego się miasta – wolny handel, żywiołową przedsiębiorczość, nową architekturę, wszechobecną, kolorową reklamę czy niepokoje społeczne –  współcześni fotografowie i fotografki rejestrowali, wyłapując blaski i cienie czasu transformacji. Dla nich samych był to również z wielu powodów czas przełomowy, otwierający niezwykłe możliwości – kariery, podróży, aktualnych tematów, ale też wymagający znalezienia dla siebie miejsca w nowym, kapitalistycznym kontekście - czytamy w tekście kuratorskim.

Zdjęcia fotografów i amatorskie kadry

Na zdjęciach, amatorskich i zawodowych, utrwalono dekadę transformacji i jej wpływ na przestrzeń miasta. Wystawa Błysk, mat, kolor w Muzeum Warszawy sięga do archiwów profesjonalnych fotografów, fotoreporterek, artystów (Edward Hartwig, Tadeusz Rolke, Chris Niedenthal, Anna Beata Bohdziewicz, Anna Musiałówna, Anna Biała, Zofia Kulik, Paweł Althamer, Marcel Łoziński, Krzysztof Kieślowski, Barbara Sass), ale i do prywatnych rodzinnych albumów.Kuratorką wystawy jest Karolina Puchała-Rojek. Współpraca kuratorska - Julia Staniszewska.