Wymiana pokoleniowa w designie

Zmiana pokoleń to naturalny proces i o tyle istotny z punktu widzenia trendów w designie, że zmieniają się wartości i potrzeby nowych konsumentów. Generacja Next powoli staje się siłą napędową gospodarki i traktuje zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczną, ochronę środowiska oraz wspieranie lokalnej ekonomii jako wyznaczniki wartościowych produktów – zarówno od strony konsumpcyjnej jak i projektowej. Millenialsi są pierwszym pokoleniem, które nie tylko żyje według powyższych zasad, ale również jest w stanie wdrożyć je w życie i budować na nich biznes, zmieniając panujące obecnie w branży zasady gry.

Ich przedstawicielami są uczestnicy konkursu MŁODZI NA START, którzy podjęli się zinterpretowania tematu recyklingu, tak ważnego aspektu świadomego projektowania. Koło prac finalistów nie można przejść obojętnie, bo to wyznawane przez nich wartości i sposób myślenia tworzą dzisiaj świat, w którym przyjdzie nam jutro żyć.

Spotkanie z Agnieszką Polkowską odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Wystawę pokonkursową finalistów 7.edycji Młodzi na Start będzie można oglądać w czasie trwania Gdynia Design Days od 6 do 15 lipca.