Co to jest związek partnerski?

Definicja związku partnerskiego obejmuje dwa rodzaje tego typu relacji. Z jednej strony są to uznawane prawnie relacje dwóch żyjących ze sobą osób, które posiadają możliwość zawiązania wspólnoty majątkowej, możliwość dziedziczenia, a także korzystania ze znacznej części przywilejów, które dotąd przysługiwały tradycyjnym rodzinom. Ten typ związku został po raz pierwszy zalegalizowany w Danii w 1989 roku. Z czasem związki partnerskie stały się już zjawiskiem masowym. Istnieją różne rodzaje związków partnerskich: obejmują one zarówno relacje jedno-, jak i różnopłciowe. W Polsce nie wprowadzono ich jeszcze do porządku prawnego.

Drugie rozumienie związku partnerskiego oznacza, że jest to relacja, w której każde z partnerów ma prawo do swobodnego bycia sobą. Ten rodzaj związku polega na wspólnym szukaniu porozumienia i dogadywaniu się ze sobą. Nie ma w nim typowego dla tradycyjnego modelu podziału obowiązków. Partnerzy sami między sobą ustalają, kto z nich czym się zajmuje. Najczęściej dochodzą do tego, że większość rzeczy robią wspólnie. Idealny związek partnerski w tym rozumieniu oznacza, że partnerzy pomagają sobie nawzajem, wspierają się, dzielą się po równo obowiązkami, a także szanują swoją wolność. W relacji partnerskiej kluczowe jest wzajemne poznawanie się, szacunek oraz troska o siebie nawzajem. Bardzo istotna w związku partnerskim jest także przyjaźń. Partnerzy są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, wspierają się w trudnych chwilach, mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

Na czym polega życie w związku partnerskim?

Znany jest nam podział ról w rodzinie, gdzie kobieta najczęściej przejmuje większość obowiązków domowych, podczas gdy mężczyzna zajmuje się głównie pracą. Związki partnerskie odchodzą od tego modelu i angażują mężczyznę w obowiązki domowe w takim samym stopniu jak kobietę. Najważniejsze w tego typu relacji jest równouprawnienie w związku.

Zdrowy związek partnerski polega na odrzuceniu stereotypów, wzajemnym uzupełnianiu się i wspieraniu. Życie w tego typu związku oznacza, że każdy posiada równe obowiązki i prawa, a żadna strona nie czuje się pokrzywdzona. Partnerzy troszczą się o siebie nawzajem, ale jednocześnie szanują swoją odrębność i indywidualność.

Najistotniejsza w tego rodzaju relacji jest empatia – pomaga ona w pielęgnowaniu uczucia i gwarantuje zrozumienie oraz wsparcie w każdej sytuacji. Potrzeby drugiej strony traktuje się na równi ze swoimi własnymi. W związku partnerskim para wspólnie podejmuje decyzje. Mężczyzna nie jest już uznawany za głowę rodziny, do którego należy ostatnie zdanie. Wyjazd na wakacje, sylwestra czy z innej okazji dyskutowany jest przez obie strony związku.

W sytuacji, gdy dochodzi do różnicy zdań, kluczowe jest chodzenie na kompromis. Partnerzy są w stanie odrzucić wyłącznie swoje potrzeby i skupić się także na drugiej osobie. W związku partnerskim ludzie starają się unikać niepotrzebnych nieporozumień i w sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu – dochodzić do porozumienia. Odrzucają krytykę i pretensje na rzecz spokojnej rozmowy o swoich uczuciach.

Związek partnerski opiera się przede wszystkim na głębokiej, trwałej przyjaźni, a także na intymności. Kluczowa jest także płynna komunikacja. Partnerzy są ze sobą w pełni szczerzy, mówią o swoich uczuciach. Potrafią się wzajemnie słuchać i potrzeby drugiej strony są dla nich ważne. Mówią sobie prawdę i nie każą drugiej stronie domyślać się tego, co mają na myśli. Życie w takim związku to nieustanne docieranie się, wczuwanie w drugą stronę, dbanie o siebie nawzajem.

Jak ustalić podział obowiązków w związku partnerskim?

W związku partnerskim możliwe są rozmaite rozwiązania. Czasem to mężczyzna zajmuje się domem i dzieckiem, a kobieta stawia na pierwszym miejscu pracę. Wszystko zależy od tego, co strony między sobą ustalą. To dwie osoby decydują o tym, jak ma wyglądać ich wspólne życie i co należy do ich powinności. Nie ma tutaj sztywnych reguł i narzuconych z góry zasad.

W tradycyjnym modelu rodziny kobieta jest opiekunką domowego ogniska, zaś mężczyzna tym, który utrzymuje finansowo rodzinę. W związku partnerskim najczęściej obie strony pracują zawodowo i wnoszą wkład finansowy we wspólne życie. Finanse w związku partnerskim również ustalane są indywidualnie. Mężczyzna i kobieta wspólnie decydują, jak ma wyglądać ich życie, także dotyczące sfery finansowej. 

Zdarza się, że strony decydują się na rozdzielność majątkową, czyli podpisują intercyzę. Jest to coraz popularniejsze w tego rodzaju związkach. Każda ze stron zarabia na swoje utrzymanie, dzięki czemu nie czuje się uzależniona finansowo od drugiej. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa, w szczególności kobiecie, która w zupełnie tradycyjnym modelu, może obawiać się, że w wypadku ewentualnego rozstania zostanie bez wystarczających środków do życia.

Partnerzy w związku partnerskim nie podchodzą do obowiązków domowych stereotypowo. W związku z tym mężczyzna nie widzi niczego nieodpowiedniego w tym, że zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem czy opieką nad dziećmi. Częstym rozwiązaniem jest również robienie wszystkiego wspólnie – wspólne gotowanie, sprzątanie, wyprowadzania psa na spacer itd. Wpływa to pozytywnie na pogłębienie więzi i daje okazje do ciągłego, bliższego poznawania się nawzajem. Dzięki temu partnerzy spędzają ze sobą dużo czasu i żadna ze stron nie ma poczucia, że druga osoba nad nią dominuje. Pozbycie się władzy w związku, a także potrzeby kontrolowania wszystkiego bardzo pozytywnie wpływa na relację.

Związek partnerski różni się znacząco od modelu tradycyjnego. Nie każdy się w nim odnajdzie, ale statystyki wskazują, że coraz częściej decydujemy się właśnie na ten typ związku. To, jaki model wybierzemy, jest kwestią indywidualną i zależy od osobistych preferencji.