Kim była Baba Wanga?

Wangelia Pandiewa Guszczerowa (z domu Dimitrowa) urodziła się 31 stycznia 1911 roku w Strumicy, mieście wchodzącym wówczas w skład Imperium Osmańskiego. Ojciec dziewczynki, Pande, był skromnym właścicielem ziemskim, matka zaś zmarła, gdy Wangelia miała trzy lata. Od tamtej pory często pozostawała pod opieką sąsiadek. Trwało to aż do chwili, kiedy Pande postanowił się ponownie ożenić i przenieść wraz z rodziną do wsi Nowo Seło w obecnej Macedonii Północnej.

W roku 1923, mając 12 lat, dziewczynka uległa poważnemu wypadkowi wskutek potężnej nawałnicy. Wichura przewróciła ją i mocno poturbowała, a po odzyskaniu przytomności Wangelia stwierdziła, że nie może otworzyć oczu. Miejscowi lekarze zalecili natychmiastową operację w stolicy, jednak wobec braku funduszy wzroku nastolatki nie zdołano uratować. Rodzina wysłała ją zatem do szkoły dla niewidomych w Zemunie (aktualnie dzielnica Belgradu), gdzie dziewczęta poznawały alfabet Braille'a i uczyły się zajmować domem.

Podczas pobytu w Zemunie Wangelia zakochała się w niewidomym chłopcu z zamożnej rodziny. Kiedy para zaczynała już rozmawiać o małżeństwie, do dziewczyny dotarła wieść, że jej macocha zmarła przy porodzie. Oznaczało to dla Wangi konieczność powrotu na wieś. Przez kilka następnych lat pomagała ojcu w gospodarstwie, opiekowała się też młodszym rodzeństwem.

W 1941 roku ujawniły się jej zdolności jasnowidzenia. Potrafiła przepowiadać napotkanym ludziom przyszłość, doradzała im także w kwestiach zdrowotnych. Jej dom zaczęły nawiedzać setki osób, spragnionych wieści o wojennych losach ich krewnych. 8 kwietnia 1942 roku odwiedził ją nawet car bułgarski, Borys III.

W tym samym roku poślubiła Dimityra Guszczerowa, żołnierza, któremu wcześniej wskazała morderców jego braci. Po wojnie para przeniosła się do miasteczka Petricz, gdzie ponadprzeciętne zdolności Wangelii szybko zapewniły jej popularność. Dimityr z kolei został powołany do wojska i służył w okupowanej przez Bułgarię północnej Grecji. Po powrocie popadł w alkoholizm; zmarł na marskość wątroby 1 kwietnia 1962 roku.

Pięć lat później bułgarskie władze niejako uregulowały status zawodowy swojej prorokini, przyznając jej stałą pensję i ustalając wysokość opłat za udzielane porady.

Przepowiednie Baby Wangi dla świata

Wangelię Guszczerową świat zapamiętał jako Babę Wangę - niepiśmienną wieśniaczkę mówiącą rzadkim dialektem, która zyskała sobie opinię jednego z najbardziej wiarygodnych jasnowidzów w historii. Miała przepowiedzieć m. in. klęskę Hitlera podczas operacji w Rosji, rozpad ZSRR, zatonięcie okrętu podwodnego Kursk, a nawet atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku. Najczęściej wypowiadała się na temat krajów słowiańskich, zwłaszcza ojczystej Bułgarii i Rosji.

Przepowiednie Baby Wangi bywały - i nadal bywają - przedmiotem wielu manipulacji. Ludzie z jej otoczenia utrzymywali, że nie miała zwyczaju mówić o końcu świata, niechętnie zabierała też głos w kwestiach politycznych. Wszystkie te rzekome przepowiednie wkładały jej w usta osoby trzecie, często już po śmierci Bułgarki. 

Baba Wanga stała się także bohaterką kultury masowej. W 1997 roku brytyjska grupa rockowa Paradise Lost umieściła jej podobiznę na okładce swojego albumu One Second. Na przestrzeni lat powstało o niej kilka filmów dokumentalnych (ostatni, 24-odcinkowy, w 2013 roku w Rosji).

Przepowiednie Baby Wangi dla Polski

Baba Wanga nie przepowiadała raczej przyszłości konkretnych krajów, ale na podstawie jej proroctw dla Starego Kontynentu można wywnioskować, o których państwach mowa. Bułgarka wieszczyła wielki światowy konflikt na tle religijnym, w wyniku którego Europę opanuje islam. 

Polska, z racji swojego położenia, odegra tu kluczową rolę. Islamska dyktatura obejdzie się z nami zresztą dość łagodnie, dzięki tajnemu porozumieniu między katolickimi dygnitarzami a kalifatem.