Czy urlop okolicznościowy na ślub przysługuje zawsze?

Urlop okolicznościowy na własny ślub przysługuje w zasadzie każdej osobie o ile złoży ona u pracodawcy specjalny wniosek. Dni wolne przysługują pracownikom nie tylko w ramach wakacji, ale też przy szczególnych sytuacjach, do jakich należą między innymi pogrzeb i ślub. Urlop okolicznościowy to rodzaj dni wolnych, które nie wliczają się do dni urlopowych – nie pokrywamy ich więc ze swojego urlopu. Co więcej, pracodawca ma obowiązek udzielić takiego dnia czy dni wolnych. Różnica polega na tym ile dni wolnych się otrzyma – to zaś zależy od tego kto składa wniosek o urlop okolicznościowy. Jaki jest warunek jego otrzymania? Umowa o pracę!

Urlop okolicznościowy przewidziany jest w 4 wypadkach. Gdy bierze się ślub, gdy jest się rodzicem osoby, która bierze ślub, a także w razie urodzenia dziecka, czy też w razie pogrzebu. Mowa tu zarówno o pogrzebie małżonka danego pracownika, jak i jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, albo śmierci czy pogrzebu siostry tego pracownika, jego brata, jego teściowej lub teścia, babki, dziadka, albo też jakiejś innej osoby, która pozostawała na utrzymaniu pracownika lub była pod jego bezpośrednią opieką. 

Urlop okolicznościowy na własny ślub

Urlop okolicznościowy na własny ślub wynosi 2 dni. To czas na załatwienie ważnych spraw i formalności. Urlop okolicznościowy to płatny urlop pracowniczy, przysługujący przy ważnych wydarzeniach – oczywiście, ślub się do nich zalicza. Istotne jest jednak to, że jeśli z jakiegokolwiek powodu ślub się nie odbędzie, pracownik traci prawo do takiego płatnego urlopu. Wówczas – nawet jeśli złożył odpowiedni wniosek i pracodawca udzielił mu urlopu – dni wolne zaliczone zostaną do urlopu wypoczynkowego. Urlop okolicznościowy przysługuje jednak wyłącznie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Umowa na zlecenie czy umowa o dzieło nie dają takiej możliwości. 

Co powinno się znaleźć we wniosku składanym u pracodawcy by otrzymać urlop okolicznościowy na ślub? We wniosku należy umieścić swoje dane, a także informację które dni mają być wolne. Pracownik zobowiązuje się także we wniosku do dostarczenia kopii skróconego aktu ślubu po jego zawarciu. Warto dodać, że prosi się o dni wolne na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pod prośbą o udzielenie urlopu okolicznościowego należy się też podpisać. 

Prawo do 2 dni płatnego urlopu okolicznościowego przysługuje tym osobom, które przystępują do ślubu konkordatowego lub cywilnego. Jeśli chodzi o ślub wyznaniowy, młoda para nie może liczyć na prawnie przysługujące dni wolne. 

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka

Umowa o pracę pozwala złożyć wniosek na urlop okolicznościowy z okazji ślubu dziecka. Rodzice panny młodej czy pana młodego mają prawo do 1 dnia wolnego. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Warto jednak pamiętać, że jeśli ślub nie dojdzie ostatecznie do skutku, a dzień wolny zostanie, będzie trzeba go pokryć swoim urlopem wypoczynkowym.

Przepisy nie precyzują dokładnie kiedy pracownik może skorzystać z przysługujących mu dni wolnych. Warto to wziąć pod uwagę, ponieważ śluby zawierane są najczęściej w sobotę. Jeśli dana osoba w tym dniu i tak nie pracuje, nie oznacza to wcale, że nie może wziąć wolnego dnia na przykład w piątek poprzedzający uroczystość, aby dobrze się do niej przygotować. Po prostu termin musi mieć bezpośredni związek z tymi wydarzeniami. Nie trzeba zatem brać wolnego akurat w dzień ślubu, choć tak najczęściej się dzieje. Można jednak wykorzystać dzień wolny na załatwianie formalności czy pomoc młodej parze. Umowa zlecenie czy praca na umowę o dzieło nie posiadają podobnej podstawy prawnej. Oznacza to, że osoby pracujące na taką umowę nie mają prawa do płatnego urlopu okolicznościowego. Najczęściej i tak otrzymają od pracodawcy dzień wolny, jednak nie będzie on płatny. 

Warto wiedzieć, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok. Trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy z daną ceremonią i wziętym urlopem. Można wykorzystać wolny dzień czy dni zarówno przed, jak i po ślubie, byleby się to ze sobą łączyło. Przejście takiego urlopu na kolejny rok nie miałoby wobec tego sensu. Jeśli się nie wykorzysta dni prawnie przysługujących pracownikowi jako wolne, po prostu płatny urlop okolicznościowy przepada. Warto zatem zawczasu o tym pomyśleć i złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. 

Urlop okolicznościowy na ślub kogoś z rodziny

Urlop okolicznościowy na ślub siostry, brata czy kogoś z rodziny w zasadzie powinien przysługiwać, bo przecież wszyscy chcemy się pojawić na uroczystości bliskiej sercu osoby. W polskim prawie jednak nie przewidziano takiego przypadku. Decydujące są więc indywidualne ustalenia między pracownikiem a pracodawcą, jako że nie ma żadnego przepisu precyzującego, że na przykład siostra panny młodej ma prawo do płatnego dnia wolnego. Zwykle śluby odbywają się w soboty, które to dni są zazwyczaj wolne od pracy. Jeśli jednak ktoś w ten dzień pracuje, albo też z jakiegoś powodu ślub organizowany jest w dzień roboczy (na przykład w środku tygodnia), można u pracodawcy złożyć zawczasu wniosek o urlop wypoczynkowy i pokryć dzień wolny ze swojego urlopu. 

Urlop okolicznościowy nie przysługuje na ślub:

  • siostry,
  • brata,
  • kuzyna,
  • oraz innych członków rodziny.

Do takiego urlopu mają prawo jedynie państwo młodzi (w ich przypadku urlop trwa 2 dni), albo rodzice pary młodej (wówczas urlop trwa 1 dzień). 

Zobacz także: