Procesów starzenia nie da się całkowicie zatrzymać, ale nie jesteśmy wobec nich całkowicie bezradni – czasami wystarczy zmiana kilku nawyków. Naukowcy z wydziału chirurgii plastycznej Case Western Reserve University w Cleveland już kilka lat temu przeprowadzili badanie, w którym do udziału zaproszono 186 par bliźniaków jednojajowych. Jego celem było określenie przyczyn starzenia się skóry. Badani zostali sfotografowani i wypełnili specjalne ankiety, a następnie profesjonalne jury oceniało, kto z każdej pary wygląda starzej. Opinie porównano z wynikami ankiety, co pozwoliło wyłonić nawyki, które mogą wpływać na pogorszenie stanu skóry.

Oto 3 nawyki, które sprawiają, że skóra starzeje się szybciej: