Smog. To niewidzialny antybohater ostatnich dni. Ostrzegają przed nim organizacje społeczne i media. Niestety według ostatnich badań Polska uważana jest za "europejską stolicę smogu". Stężenie toksyn w naszym kraju jest wyższe, niż w Pekinie! Tysiące Polaków wdychają szkodliwe substancje, takie jak: dioksyny, pyły PM10, PM2,5 i rakotwórczy benzopiren. Co wywołuje taka mieszanka? Lista niebezpieczeństw jest naprawdę długa, to: choroby układu krążenia i płuc, zawały serca, podrażnienia oczu, zaburzenia rytmu serca i nowotwory.

Kalkulator smogowy powstał po to, aby jeszcze lepiej zobrazować problem, z którym przyszło nam się zmierzyć. Narzędzie przelicza ilość wdychanego smogu na liczbę "wypalonych" papierosów. Wystarczy wejść na stronę omnicalculator.com, wybrać z listy miasto, któremu przypisane jest odpowiednie stężenie smogu i wpisać liczbę godzin spędzanych na powietrzu. 

Kalkulator smogowy

Walcz ze smogiem każdego dnia - poznaj 5 sposobów radzenia sobie z tym problemem >>>