Sejmowa Komisja Zdrowia głosami posłów PIS zdecydowała się usunąć ważny zapis z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, to lekarze powołując się na klauzulę sumienia będą mogli nie tylko odmówić legalnej aborcji, ale też nie poinformować pacjentki, gdzie może wykonać taki zabieg. Na chwilę obecną szpitale muszą informować pacjentki, gdzie mogą znaleźć pomoc, jeżeli w danej placówce nie jest to możliwe z powodu klauzuli sumienia. Ten zapis wynika z zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy. Poprawkę, która usuwa ten ważny przepis zgłosił poseł PiS Bolesław Piecha, z zawodu lekarz ginekolog.

Wczoraj Koalicja Obywatelska i Lewica domagały się przywrócenia zapisu, ale sejmowa Komisja Zdrowia negatywnie zaopiniowała propozycję opozycji. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko uznała, że "funkcje informacyjną zawsze może pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma pełną wiedzę o katalogu świadczeń wykonywanych przez poszczególne podmioty medyczne". - "Każda osoba może się zwrócić do NFZ, tak jak w przypadku każdych innych świadczeń" – dodała.

- "To jest skandaliczna zmiana. Już i tak jest bardzo duży problem z tym, że w Polsce, przez klauzulę sumienia, nie jest świadczone coś, co jest zakontraktowane przez NFZ"- mówiła posłanka Lewicy Marcelina Zawisza.

Eksperci i posłanki związane z Lewicą alarmują, że tylnymi drzwiami, w ustawie o zawodzie lekarza i farmaceuty wprowadza się zapisy, które odetną kobiety od wiedzy o placówkach dokonujących legalnej aborcji w sytuacji, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla ich życia, płód jest ciężko i nieodwracalnie upośledzony lub ciąża powstała w wyniku gwałtu. 

W internecie pojawiła się też petycja Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z żądaniem przywrócenia i uchwalenia przepisu w takiej treści:

„[art. 39 ust. 2.] W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.”

Po pracach w komisji nad projektem będzie głosował cały Sejm oraz Senat, a następnie ustawę musi jeszcze podpisać Prezydent.