Najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce rozdano już po raz 20! Tegoroczną galę Fryderyków zorganizowano w Sali Kongresowej i poprowadziła ją już po raz drugi Kayah z Tomaszem Kammelem. Wielkim zwycięzcą gali był Dawid Podsiadło zdobywając statuetkę w każdej kategorii, w której był nominowany. Złotego Fryderyka za "całokształt osiągnięć artystycznych i duży wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej" otrzymali: Konstanty Andrzej Kulka, Jarosław Śmietana oraz Marek Jackowski.

Fryderyki 2014, lista luareatów (w najważniejszych kategoriach):

Album roku: Dawid Pod­sia­dło "Com­fort And Hap­pi­ness" (prod. Bog­dan Kon­drac­ki)

Utwór roku: Dawid Pod­sia­dło - "Trój­ką­ty i kwa­dra­ty"

De­biut roku: Dawid Pod­sia­dło

Ar­ty­sta roku mu­zy­ka roz­ryw­ko­wa: Dawid Pod­sia­dło

Złoty Fry­de­ryk: Marek Jac­kow­ski, Jarosław Śmietana

Jaz­zo­wy album roku: Do­mi­nik Wania "Ravel"

Jaz­zo­wy de­biut roku: Do­mii­nik Wania

Ar­ty­sta roku mu­zy­ka jaz­zo­wa: Wło­dek Paw­lik

Złoty Fry­de­ryk jazz: Ja­ro­sław Śmie­ta­na

Album roku mu­zy­ka współ­cze­sna: Opium String Quartet "Piotr Moss - Cha­gall For Strings"

Naj­wy­bit­niej­sze na­gra­nie mu­zy­ki pol­skiej: Ma­rian Bor­kow­ski

Złoty Fry­de­ryk mu­zy­ka kla­sycz­na: Kon­stan­ty Kulka

Ar­ty­sta Roku mu­zy­ka po­waż­na: Piotr Be­cza­ła

 

Fryderyki 2014 >>